El nostre centre disposa de 28 places. L’atenció i l’acompanyament que prestem al Rec de les Forques és integral, i es desglossa en diverses facetes i serveis, desenvolupats per especialistes professionals. Oferim un complet ventall de serveis bàsics, així com diversos serveis opcionals, perquè cada usuari configuri la seva quotidianitat al centre segons les seves preferències i necessitats.

SERVEIS BÀSICS

 • Acolliment i convivència
 • Manutenció (cuina externa)
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Readaptació funcional i social
 • Recuperació dels hàbits d'autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Activitats de lleure
 • Suport personal, social i familiar
 • Fisioteràpia
 • Seguiment i prevenció de la salut

SERVEIS OPCIONALS

 • Suport psicològic familiar
 • Fisioteràpia
 • Podologia
 • Acompanyament extern a la perruqueria
 • Atenció a domicili en totes les disciplines

*Consultar els horaris i preus.

Una oferta integral de serveix, bàsics i opcionals, perquè  gaudiu cada moment al nostre centre i rebeu una atenció de la màxima qualitat.

Completem els nostres serveis amb una variada programació d’actes i activitats.

Descobriu-los a l’Agenda!